Oekraïne: Beeld in Nederland stabiel, gevolgen voor Nederlandse digitale weerbaarheid niet uit te sluiten

24-03-2022
De ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne volgen elkaar snel op, ook op het gebied van digitale dreigingen. De afgelopen weken heeft het NCSC geconstateerd dat er digitale aanvallen plaatsvinden, met name gericht op Oekraïne en Rusland. We hebben op dit moment geen aanwijzingen dat de verschillende digitale aanvallen serieuze gevolgen hebben voor de Nederlandse infrastructuur. Het NCSC monitort de situatie nauwgezet en staat in nauw contact met (inter)nationale partners en doelgroepen om informatie over mogelijke incidenten, dreigingen en maatregelen snel te duiden en te delen.

Dit nieuwsbericht is afkomstig van het Nationaal Cyber Security Centrum

Het Nationaal Cyber Security Centrum is een publiek-private Nederlandse organisatie die sinds 1 januari 2012 de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving in het digitale domein tracht te vergroten. Het wil daarmee een veilige, open en stabiele informatiesamenleving creëren. De doelgroepen zijn voornamelijk bedrijven en overheidsdiensten.
Het centrum is sinds 1 januari 2019 een zelfstandige dienst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor viel het centrum onder de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Bron Wikipedia