Over Baeten Cybersecurity

Wij zijn een organisatie met jarenlange ervaring in het gebruik van internettechnologie en weten veel van de mogelijkheden en risico’s van Cybersecurity en privacy. 

Onze missie is om internetgebruikers bewust te maken van het belang van Cybersecurity en (t.z.t.) Privacy in hun privé en werksituatie en hen te helpen hun kennis en mediawijsheid op dit gebied te vergroten en Cybersecurity te verbeteren. Daarom onderzoeken wij in 2021 op grote schaal de stand van zaken rond Cybersecurity in Nederland en peilen we de behoefte aan ondersteuning op dit gebied. Tevens ontwikkelen wij een model van Cybersecurity en leggen hiermee een kennisbank aan om alle ontwikkelingen en manieren van beveiligen zichtbaar te maken. 

Onze visie 

De wereld verandert voortdurend en met de komst van internet-technologie komen veranderingen van organisaties en particulieren in een stroomversnelling.  Het ontwerpen, het maken, de dienstverlening, het in- en verkopen, het distribueren en betalen van producten en diensten en het gehele betalingsverkeer verlopen nu in nagenoeg iedere sector totaal anders dan een decennium geleden. En dat is mede mogelijk omdat de mogelijkheden van internet-technologie gepaard zijn gegaan met de inzet van aansprekende apparatuur waaronder laptops en smartphones. 

Feitelijk is er sprake van de digitalisering van alle processen zowel binnen het bedrijfsleven, als bij de overheid, het onderwijs, de zorg en ieders persoonlijke habitat.

De rol van kunstmatige intelligentie (AI) zal deze ontwikkeling niet alleen versnellen, maar ook een ander karakter geven omdat de sturing van het gedrag van gebruikers steeds meer zal worden overgenomen door (internet)software. De wet- en regelgeving van de overheid kan dit tempo niet bijhouden. 

Feitelijk is er sprake van de digitalisering van alle processen zowel binnen het bedrijfsleven, als bij de overheid, het onderwijs, de zorg en ieders persoonlijke habitat. De rol van kunstmatige intelligentie (AI) zal deze ontwikkeling niet alleen versnellen, maar ook een ander karakter geven omdat de sturing van het gedrag van gebruikers steeds meer zal worden overgenomen door (internet)software. De wet- en regelgeving van de overheid kan dit tempo niet bijhouden. 

De samenleving digitaliseert en het tempo wordt gedicteerd door de introductie van nieuwe devices, de doorontwikkeling van kunstmatige intelligentie en de snelheid van het internet en minder door het adaptievermogen van de gebruikers.

En juist dit laatste brengt een nieuwe sociale ongelijkheid met zich mee op het gebied van mediavaardigheden, de toegang tot deze technologieën en tot nieuwe markten. Het is opvallend dat deze ontwikkeling al twee decennia bezig is en dat het ontbreekt aan een kritische en pro actieve houding in de samenleving. Deze technologie wordt in brede zin nog steeds benaderd als een middel en nauwelijks als een doel, terwijl één blijk in een huiskamer of kantoor laat zien dat technologie een onlosmakelijk onderdeel van het leven en werken is geworden. Iedere burger (Raad voor Cultuur) zou daarom mediawijs moeten zijn en dit wordt omschreven als: het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld.

Voor de samenleving, en zelfs voor degenen die zich media-professional noemen gaat de digitalisering gepaard met verstoringen in hun gedrag en processen door security (veiligheid) en privacy-issues. Identiteitsfraude, fake nieuws, hacken, datalekken, cyberaanvallen, cyberpesten, Phishing, Ransomware enzovoort.

Cybersecurity en Privacy worden een steeds groter probleem in privé en werksituaties waarvoor passende wet- en regelgeving nodig is. 

Nog belangrijker vinden wij dat iedereen die deze technologie in de prive of werksituatie gebruikt, bewust moet worden gemaakt van de issues op het gebied van Cybersecurity en Privacy die daar van toepassing zijn.