Cybersecurity Quickscan

Hoe goed heb jij je online beveiligd?

Je weet het als je onze Quickscan hebt ingevuld

“Beveilig alles wat kan” is 1 van de 6 factoren van ons model die jouw Cybersecurity bepalen
De andere zijn:   

  • Scherm je online zoveel mogelijk af
  • Check hyperlinks, apps en kritische koppelingen
  • Bewapen je tegen cybercrime
  • Waarborg voor het geval dat het misgaat
  • Handel als een mediawijze internet-gebruiker

Je gaat nu eerst vragen beantwoorden over de beveiliging van de laptop/deskstop(s) die je gebruikt om op het internet te werken. Daarna gaan de vragen over je smartphone/mobiel.

Direct na afloop krijg je jouw Beveiligingsscore te zien. 

Als je wilt kun je dan ook onze oplossingen bekijken om je beveiliging te verbeteren.

In hoeverre gebruik jij je laptop/desktop zowel privé als voor je werk?