NISDUC 2024: publieke en private partijen samen aan de slag met de NIS2-richtlijn

18-04-2024
Op 23 en 24 april vindt in het The Hague Conference Center de NISDUC 2024 plaats. Tijdens dit congres, dat tot op de laatste stoel bezet is, gaan ruim 600 deelnemers van publieke en private partijen uit Nederland, België en Luxemburg met elkaar in gesprek over de nieuwe Europese cyberrichtlijn: NIS2. De NISDUC 2024 wordt georganiseerd door de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), met medewerking van andere betrokken toezichthouders.

Dit nieuwsbericht is afkomstig van het Nationaal Cyber Security Centrum

Het Nationaal Cyber Security Centrum is een publiek-private Nederlandse organisatie die sinds 1 januari 2012 de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving in het digitale domein tracht te vergroten. Het wil daarmee een veilige, open en stabiele informatiesamenleving creëren. De doelgroepen zijn voornamelijk bedrijven en overheidsdiensten.
Het centrum is sinds 1 januari 2019 een zelfstandige dienst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor viel het centrum onder de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Bron Wikipedia