Nieuwe malware benadrukt aanhoudende interesse in edge devices

06-02-2024
Tijdens een incident response onderzoek, door de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), is er op een aantal FortiGate-apparaten nieuwe malware aangetroffen. Dit benadrukt een trend waar interesse wordt getoond in publiek benaderbare edge devices. In de publicatie bieden de MIVD en AIVD inzicht in deze malware. Tevens bieden wij in dit bericht handelingsperspectief om de risico’s van deze malware te beperken.

Dit nieuwsbericht is afkomstig van het Nationaal Cyber Security Centrum

Het Nationaal Cyber Security Centrum is een publiek-private Nederlandse organisatie die sinds 1 januari 2012 de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving in het digitale domein tracht te vergroten. Het wil daarmee een veilige, open en stabiele informatiesamenleving creëren. De doelgroepen zijn voornamelijk bedrijven en overheidsdiensten.
Het centrum is sinds 1 januari 2019 een zelfstandige dienst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor viel het centrum onder de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Bron Wikipedia