NCSC publiceert beveiligingsrichtlijnen voor kwantumveilige transportlaag encryptie

06-07-2022
Het NCSC heeft beveiligingsrichtlijnen opgesteld voor kwantumveilige transportlaag encryptie. Deze beveiligingsrichtlijnen ondersteunen bij de migratieplanning naar een kwantumveilige architectuur. Het NCSC adviseert hybride sleuteluitwisseling (key exchange) om mogelijke kwetsbaarheden in nieuwe postkwantum algoritmes en implementaties te mitigeren.

Dit nieuwsbericht is afkomstig van het Nationaal Cyber Security Centrum

Het Nationaal Cyber Security Centrum is een publiek-private Nederlandse organisatie die sinds 1 januari 2012 de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving in het digitale domein tracht te vergroten. Het wil daarmee een veilige, open en stabiele informatiesamenleving creëren. De doelgroepen zijn voornamelijk bedrijven en overheidsdiensten.
Het centrum is sinds 1 januari 2019 een zelfstandige dienst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor viel het centrum onder de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Bron Wikipedia