Meerdere kwetsbaarheden in Cisco Webex

07-06-2024
Eerder deze week is een journalistiek onderzoek gepubliceerd waarin bekend is geworden dat er een kwetsbaarheid zat in de cloudversie van Cisco Webex, de online vergadersoftware van Cisco. Het NCSC heeft op dit moment geen aanwijzingen dat er actief misbruik heeft plaatsgevonden van deze kwetsbaarheid.

Dit nieuwsbericht is afkomstig van het Nationaal Cyber Security Centrum

Het Nationaal Cyber Security Centrum is een publiek-private Nederlandse organisatie die sinds 1 januari 2012 de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving in het digitale domein tracht te vergroten. Het wil daarmee een veilige, open en stabiele informatiesamenleving creëren. De doelgroepen zijn voornamelijk bedrijven en overheidsdiensten.
Het centrum is sinds 1 januari 2019 een zelfstandige dienst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor viel het centrum onder de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Bron Wikipedia