Internetconsultatie Cyberbeveiligingswet van start

21-05-2024
Op dinsdag 21 mei 2024 start het Ministerie van Justitie en Veiligheid, verantwoordelijk voor de implementatiewet NIS2, met de consultatie van de Cyberbeveiligingswet. Het wetsvoorstel is de omzetting van de Europese Network and Information Security Directive (NIS2) naar nationale wetgeving. Met als doel om de digitale en economische weerbaarheid te versterken tegen toenemende dreigingen. 

Dit nieuwsbericht is afkomstig van het Nationaal Cyber Security Centrum

Het Nationaal Cyber Security Centrum is een publiek-private Nederlandse organisatie die sinds 1 januari 2012 de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving in het digitale domein tracht te vergroten. Het wil daarmee een veilige, open en stabiele informatiesamenleving creëren. De doelgroepen zijn voornamelijk bedrijven en overheidsdiensten.
Het centrum is sinds 1 januari 2019 een zelfstandige dienst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor viel het centrum onder de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Bron Wikipedia