Cybercheck: ook jij hebt supply chain risico’s!

18-04-2024
Voor het digitaal veilig functioneren van de Nederlandse samenleving is het belangrijk dat organisaties oog hebben voor risico’s in hun supply chain. Dat geldt zeker voor publieke en private organisaties die over zogenoemde Te Beschermen Belangen (TBB) ten aanzien van de Nationale Veiligheid (NV) beschikken. Voor deze organisaties hebben de AIVD, CIO Rijk, het NCSC en de NCTV de Cybercheck ontwikkeld: een handreiking die helpt bij het in kaart brengen van mogelijke supply chain risico’s als gevolg van de inzet van producten en diensten afkomstig uit landen met een offensief cyberprogramma.

Dit nieuwsbericht is afkomstig van het Nationaal Cyber Security Centrum

Het Nationaal Cyber Security Centrum is een publiek-private Nederlandse organisatie die sinds 1 januari 2012 de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving in het digitale domein tracht te vergroten. Het wil daarmee een veilige, open en stabiele informatiesamenleving creëren. De doelgroepen zijn voornamelijk bedrijven en overheidsdiensten.
Het centrum is sinds 1 januari 2019 een zelfstandige dienst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor viel het centrum onder de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Bron Wikipedia