Aanhoudende statelijke cyberspionagecampagne via kwetsbare edge devices

10-06-2024
Eerder dit jaar heeft het NCSC samen met de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) een rapport gepubliceerd over de geavanceerde COATHANGER-malware gericht op FortiGate-systemen. Sindsdien heeft de MIVD nader onderzoek gedaan en is gebleken dat de Chinese cyberspionagecampagne veel omvangrijker blijkt te zijn dan eerder bekend. Het NCSC vraagt daarom extra aandacht voor deze campagne en het misbruik van kwetsbaarheden in edge devices. Hiervoor heeft het NCSC een kennisproduct opgesteld met aanvullende informatie over edge devices, bijbehorende uitdagingen en te nemen maatregelen.

Dit nieuwsbericht is afkomstig van het Nationaal Cyber Security Centrum

Het Nationaal Cyber Security Centrum is een publiek-private Nederlandse organisatie die sinds 1 januari 2012 de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving in het digitale domein tracht te vergroten. Het wil daarmee een veilige, open en stabiele informatiesamenleving creëren. De doelgroepen zijn voornamelijk bedrijven en overheidsdiensten.
Het centrum is sinds 1 januari 2019 een zelfstandige dienst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor viel het centrum onder de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Bron Wikipedia