Ons model

Op basis van onze visie, missie en expertise hebben wij een dynamisch Model van Cybersecurity en Privacy gemaakt en hiervan een instrument (de Cybersecurity Scan) afgeleid waarmee zowel de bewustwording zichtbaar kan worden gemaakt als de concrete behoefte om hen te helpen omgaan met cybersecurity.

Het model omvat 6 kritische succesfactoren voor optimale Cybersecurity.

Handel als een mediawijze internetgebruiker

Gebruiker heeft zicht op de cybersecurity en privacy van het internet en is zich bewust van de risico's en consequenties van het gebruik van internet op zijn apparaten. Bovendien is gebruiker in staat om zijn werkplek hiervoor te beveiligen

Beveilig alles wat kan

Gebruiker is in staat om de meest actuele beveiligings-mogelijkheden op zijn apparaten te activeren en indien nodig te installeren

Scherm je online zoveel mogelijk af

Gebruiker is in staat om zijn online activiteiten en zijn internet profilering dusdanig toe te passen dat er een minimale kans is op misbruik door anderen

Check hyperlinks, apps en kritische koppelingen

Gebruiker is hoedzaam in zijn online reacties naar anderen in de vorm van het gebruik van hyperlinks, apps en koppelingen voor zover ze een appel doen op hem

Bewapen je tegen cybercrime

Gebruiker is in staat om cybercrime activiteiten op het internet te herkennen en zich daartegen redelijkerwijs te bewapenen

Waarborg voor het geval dat het misgaat

Gebruiker onderneemt preventief voorzorgsmaatregelen om schade ontstaan door cybercrime, te waarborgen