NISDUC 2024: publieke en private partijen samen aan de slag met de NIS2

01-03-2024
Op 23 en 24 april organiseert de RDI in samenwerking met het NCSC en met medewerking van andere betrokken toezichthouders de NISDUC 2024 in Den Haag. Dit internationale congres staat helemaal in het teken van de implementatie van de nieuwe Europese richtlijn NIS2. Voor publieke en private partijen is het een unieke gelegenheid om zich gezamenlijk voor te bereiden op de nieuwe wetgeving voor cyberveiligheid.

Dit nieuwsbericht is afkomstig van het Nationaal Cyber Security Centrum

Het Nationaal Cyber Security Centrum is een publiek-private Nederlandse organisatie die sinds 1 januari 2012 de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving in het digitale domein tracht te vergroten. Het wil daarmee een veilige, open en stabiele informatiesamenleving creëren. De doelgroepen zijn voornamelijk bedrijven en overheidsdiensten.
Het centrum is sinds 1 januari 2019 een zelfstandige dienst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor viel het centrum onder de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Bron Wikipedia